Khóa học Trống

Khóa học đem đến cho học viên niềm vui được tiếp cận với nghệ thuật âm nhạc qua các nhạc phẩm yêu thích, từ cơ bản đến nâng cao. Người học không chỉ được trang bị về kiến thức chuyên ngành âm nhạc mà còn có cơ hội tiếp xúc với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau thông qua tiếng Trống. Bên cạnh đó, kỹ năng nghe kết hợp với nhạc đệm cũng được quan tâm và khả năng giữ chắc nhịp cũng được chú trọng.

Trên tất cả, đó là cuộc du hành thú vị trong thế giới âm nhạc, dùng âm nhạc để khám phá phần còn lại của thế giới.

 • Cảm thụ âm nhạc
 • Kiến thức âm nhạc
 • Thực hành các kỹ năng chuyên ngành Trống
 • Chơi Trống đúng tư thế
 • Giải phóng cơ thể
 • Đọc và hiểu hệ thống ký âm
 • Đảm bảo một số yêu cầu cụ thể về kỹ thuật Trống tương ứng với trình độ
 • Kết hợp chính xác với nhạc đệm
 • Hiểu về phong cách âm nhạc của từng nhạc phẩm
 • Nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc
 • Có kiến thức âm nhạc & kỹ thuật Trống
 • Trau dồi khả năng tương tác âm nhạc
 • Trải nghiệm nhiều phong cách âm nhạc khác nhau
 • Rèn luyện khả năng tập trung
 • Có thể tham gia các kỳ thi lấy Chứng chỉ quốc tế tương ứng với trình độ
 • Độ tuổi bắt đầu: từ 8 – 9 tuổi
 • Mô hình lớp học: lớp nhóm hoặc lớp cá nhân
 • Thời lượng khóa học: Khóa 4 tháng, 2 buổi/tuần, 60 phút/buổi

SIGN UP FOR THE EXPERIENCE

We will get in touch with you as soon as possible.

Các khóa học khác