Arts Nation giới thiệu các lớp học âm nhạc và vũ đạo đa dạng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm mang đến sự phát triển toàn diện cho các học viên.

Arts Nation sử dụng các giáo trình đào tạo tiên tiến và được công nhận toàn cầu, bao gồm Trinity College London (Trinity) cho các bộ môn âm nhạc và NATD (National Association of Teachers of Dancing) cho các bộ môn vũ đạo.

Chương trình Vũ đạo
Chương trình Giáo dục Nghệ thuật Đầu đời
Chứng chỉ