Trinity (Trinity College London)

Trinity College London (Trinity) là hội đồng khảo thí quốc tế về âm nhạc được thành lập từ năm 1877. Thừa hưởng bề dày thành tựu trong việc đánh giá học thuật, Trinity tự hào mang đến một trong những bằng cấp uy tín nhất về âm nhạc trên toàn thế giới.