Category Archives for Chứng chỉ

National Association of Teachers of Dancing (NATD)

National Association of Teachers of Dancing (NATD)

Được thành lập vào năm 1906, NATD chú trọng vào việc thúc đẩy niềm yêu thích cũng như kiến thức của nhiều thể loại vũ đạo. Chúng tôi tôn trọng và khuyến khích sự đa…
Trinity (Trinity College London)

Trinity (Trinity College London)

Trinity College London (Trinity) là hội đồng khảo thí quốc tế về âm nhạc được thành lập từ năm 1877. Thừa hưởng bề dày thành tựu trong việc đánh giá học thuật, Trinity tự hào…