Chương trình Vũ đạo

Nhấn mạnh vào việc tập luyện vũ đạo an toàn, chương trình giảng dạy vũ đạo của trường được xây dựng dựa trên phương pháp NATD (National Association of Teachers of Dancing).

Trường dạy những bộ môn vũ đạo như Vận động Sáng tạo (dành cho trẻ từ 3 – 4 tuổi tuổi), Ballet Cổ điển, Modern Jazz, Commercial Hip Hop và Múa Đương đại cho mọi đối tượng tại tất cả các cấp độ.

Ballet Cổ điển
Modern Jazz
Hip Hop
Múa Đương đại