MUSIC PROGRAMME

Students will begin with an age- and level-appropriate curriculum that prepares them for the Trinity College London (Trinity) program that includes Classical, Jazz or Rock & Pop genres.

The school teaches music subjects such as Vocals, Piano, Strings (Guitar, Violin, Cello, etc.) and Drums from beginner to advanced levels to students of all ages. 

Về Arts Nation

 

Trường âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn phi lợi nhuận Arts Nation* dành cho các học viên ở mọi độ tuổi với sứ mệnh “Kết nối – Giáo dục – Phát triển Cộng đồng thông qua Âm nhạc và Nghệ thuật.” Chúng tôi tin rằng việc tham gia các lớp học nghệ thuật tại Arts Nation sẽ giúp học viên phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc và vũ đạo, nâng cao sự tự tin, khả năng sáng tạo và năng lực nghệ thuật của bản thân. Bên cạnh đó, khi tham gia các lớp học hoặc kỳ thi tại Arts Nation, học viên đã chung tay cùng chúng tôi đóng góp vào những dự án cộng đồng có ý nghĩa hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

*Arts Nation là một trong các dự án trọng điểm của AMPA Education. Tất cả nguồn thu sẽ được đầu tư vào các dự án phục vụ cộng đồng.