Blog Details

Give a helping hand for poor people

Tag Archives for tuyendung

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN ÂM NHẠC TẠI ARTS NATION NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN TP.HCM

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN ÂM NHẠC TẠI ARTS NATION NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN TP.HCM

Vị trí cần tuyển: Giáo viên Thanh nhạc  Giáo viên Piano  Giáo viên Guitar  Giáo viên Trống  Giáo viên Sáo Recorder Mô tả công việc: Dạy các lớp đơn và /hoặc nhóm theo định hướng…