National Association of Teachers of Dancing (NATD)

Được thành lập vào năm 1906, NATD chú trọng vào việc thúc đẩy niềm yêu thích cũng như kiến thức của nhiều thể loại vũ đạo. Chúng tôi tôn trọng và khuyến khích sự đa dạng, giá trị cá nhân cũng như những giá trị văn hoá.

NATD là hội đồng khảo thí quốc tế duy nhất trên thế giới phát triển giáo trình và thiết kế các kỳ thi vũ đạo cho bộ môn Múa Đương Đại theo cấp độ được chứng nhận bởi Văn phòng Chuyên môn và Quy chế thi của Vương Quốc Anh OFQUAL.