(+84) 89 616 2019 info@artsnation.edu.vn
 • English
 • Tiếng Việt
 • Kindermusik

  Kindermusik

  Kindermusik

  Kindermusik là chương trình giáo dục âm nhạc hàng đầu thế giới dành cho trẻ từ 4 tháng đến 5 tuổi. Kindermusik sử dụng sức mạnh của sự giao tiếp âm nhạc giúp trẻ phát triển trí não trong những năm quan trọng đầu đời. Từ năm 1978 đến nay, Kindermusik đã đồng hành cùng hàng triệu trẻ em khắp thế giới xây dựng nền tảng học thuật trong tương lai.

  Chương trình Kindermusik tại Arts Nation được giảng dạy bởi các giáo viên được đào tạo và chứng nhận bởi Kindermusik International.