Category Archives for Khoa Vũ đạo

Ballet Cổ điển

Ballet Cổ điển

Giới thiệu chung Khóa học là quá trình tìm hiểu các nguyên lý nền tảng của Ballet Cổ điển qua các kiến thức về các tư thế đúng cùng với các kỹ thuật Ballet chuẩn…
Hip Hop

Hip Hop

Giới thiệu chung Khóa học Hip Hop đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của cộng đồng vũ đạo hiện nay, bộ môn là sự kết hợp mạnh mẽ của âm nhạc và vũ…
Múa Đương đại

Múa Đương đại

Giới thiệu chung Chương trình Múa Đương đại sử dụng các phương pháp truyền thống kết hợp hiện đại, dựa trên việc tích hợp phong cách sáng tạo kỹ thuật của ba biên đạo múa…
Modern Jazz

Modern Jazz

Giới thiệu chung Được ảnh hưởng bởi nền nhạc Jazz và sân khấu nhạc kịch Broadway, chương trình giảng dạy áp dụng các kỹ thuật Modern Jazz phù hợp với từng trình độ khác nhau,…