Category Archives for Chương trình Giáo dục Nghệ thuật Đầu đời

Vận động Sáng tạo

Vận động Sáng tạo

Giới thiệu chung Khóa học vũ đạo dành cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi, được xây dựng nhằm phát huy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo phong phú của các em. Khóa…
Kindermusik

Kindermusik

Kindermusik là chương trình giáo dục âm nhạc hàng đầu thế giới dành cho trẻ từ 4 tháng đến 5 tuổi. Kindermusik sử dụng sức mạnh của sự giao tiếp âm nhạc giúp trẻ phát…