Tháng: Tháng Tám 2019

Trinity (Trinity College London)

Trinity (Trinity College London)

Trinity College London (Trinity) là hội đồng khảo thí quốc tế về âm nhạc được thành lập từ năm 1877. Thừa hưởng bề dày thành tựu trong việc đánh giá học thuật, Trinity tự hào…
Ballet Cổ điển

Ballet Cổ điển

Giới thiệu chung Khóa học là quá trình tìm hiểu các nguyên lý nền tảng của Ballet Cổ điển qua các kiến thức về các tư thế đúng cùng với các kỹ thuật Ballet chuẩn…
Vận động Sáng tạo

Vận động Sáng tạo

Giới thiệu chung Khóa học vũ đạo dành cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi, được xây dựng nhằm phát huy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo phong phú của các em. Khóa…
Kindermusik

Kindermusik

Kindermusik là chương trình giáo dục âm nhạc hàng đầu thế giới dành cho trẻ từ 4 tháng đến 5 tuổi. Kindermusik sử dụng sức mạnh của sự giao tiếp âm nhạc giúp trẻ phát…
Hip Hop

Hip Hop

Giới thiệu chung Khóa học Hip Hop đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của cộng đồng vũ đạo hiện nay, bộ môn là sự kết hợp mạnh mẽ của âm nhạc và vũ…